Global Classic GF-34 Chef's Knife 27cm

Global Knives
SKU: MGF-34/1

Global GF-24 Carving Fork Straight

Global Knives
SKU: MGF-24/1

Global GF-27 Butcher's Knife 16cm

Global Knives
SKU: MGF-27/1

Global GF-31 Boning Knife 16cm

Global Knives
SKU: MGF-31/1

Global GF-33 Chef's Knife 21cm

Global Knives
SKU: MGF-33/1

Global GF-36 Vegetable Chopper 20cm

Global Knives
SKU: MGF-36/1

Global GF-37 Carving Knife 22cm

Global Knives
SKU: MGF-37/1

Global GF-43 Vegetable Chopper / Nakiri Knife 20cm

Global Knives
SKU: MGF-43/24

Vegetable Knife 20cm

Global
SKU: MGF-36/1

© 2021 AL & CD Ashley (Pty) Ltd